Omet navegació

Què has après ?

Escull la resposta o les respostes correctes .

Qüestió

1. Quines eren les tres regions del món ?

Respostes

a) Desert, Nil, Cultius

b) Cel, Terra, Inframon

c) Aire, Terra, Oceans

Realimentació

Qüestió

2. Quines informacions del déu Ra són correctes ?

Respostes

a) Era el déu dels morts.

b) Cada dia recorria la volta celestial amb la seva barca.

c) Era el déu del Sol.

Realimentació

Qüestió

3. Quines informacions del déu Osiris són correctes ?

Respostes

a) Era fill de Geb ( Terra) i Nut ( Cel ), per això va ser rei d'Egipte.

b) Osiris va esdevenir déu dels morts, quan Isis i Anubis el van fer ressuscitar.

c) Es va casar amb Maat, deessa de la justícia.

Realimentació

Qüestió

4. Quines informacions del déu Isis són correctes ?

Respostes

a) Era la deessa de la justícia.

b) Representa la mare, la reina i la deessa de tots els déus i deesses.

c) Va criar Horus, el seu fill, lluny del perillós Seth.

Realimentació

Qüestió

5. Quines informacions del déu Horus són correctes ?

Respostes

a) És representat com un falcó.

b) Es va convertir en déu dels morts.

c) Era l'únic fill d'Osiris i Isis.

Realimentació

Qüestió

6. Quines informacions del déu Anubis són correctes ?

Respostes

a) Era el déu de la saviesa.

b) Va fer la primera mòmia, la d'Osiris.

c) Era l'encarregat de portar els homes i dones al Tribunal d'Osiris.

Realimentació

Qüestió

7. Quines informacions del déu Thot són correctes ?

Respostes

Realimentació

Qüestió

8. Quines informacions de la deessa Maat són correctes ?

Respostes

Realimentació

Qüestió

9. Quines informacions del déu Seth són correctes ?

Respostes

a) Va assassinar el seu germà Osiris , legítim rei d'Egipte, per ocupar el tron.

b) Era el déu embalsamador.

c) Era déu del desert i dels animals salvatges.

Realimentació