Grup 2:   LES POLIS I EL NAIXEMENT DE LA DEMOCRÀCIA

 

 

Les polis

1. Què eren les ciutats-estat ? Característiques.

2. Noms de les més significatives.

3. Les guerres mèdiques. Paper de les polis gregues.

4. Conflictes entre polis. La Guerra del Peloponès.

5. L’oportunisme de Macedònia.

6. Alexandre el Gran i l’expansió grega.

El naixement de la democràcia

1. El naixement de la democràcia.

2. Característiques de la democràcia atenesa

 

Fonts de consulta

http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit1/02/repro12d.htm#d0

http://montse.quintasoft.net/grecia/polis/paginapolis.htm

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc322ac05.htm

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1473

http://www.profesorenlinea.cl/imagenUniversalH/grecia_polismc.jpg

http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/antigua/grecia_05_00.html

http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/antigua/grecia_06_00.html