Grup 3:  MITOLOGIA, FILOSOFIA I ART A L’ANTIGA GRÈCIA

 

 

Mitologia i filosofia

 1. Noms dels principals déus i deesses i de què eren déus.

 2. Característiques comuns dels déus i deesses grecs.

 3. Informació de cadascuna de les principals divinitats.

 4. La filosofia grega abans del segle V.

 5. La sofística del segle V.

 6. Noms dels principals filòsofs.

 

L'art a l’Antiga Grècia

 1. Característiques de l’arquitectura grega.

 2. Els ordres arquitectònics.

 3. Principals construccions arquitectòniques.

 4. L’escultura grega. Períodes i exemples.

   

Proposta de fonts de consulta

http://cuentos-infantiles.idoneos.com/index.php/Cuentos_mitol%C3%B3gicos/Los_dioses_griegos

 http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-sociales/antiguedad/2012/05/403-9479-9-septimo-basico-el-legado-artistico-griego.shtml

 http://www.laguia2000.com/edad-antigua/los-dioses-griegos

http://www.laguia2000.com/edad-antigua/la-democracia-en-atenas

http://montse.quintasoft.net/grecia/indexgrecia.htm