Grup 5:DELS ORÍGENS DE ROMA A LA MONARQUIA

 

 

Temps era temps: els orígens

1. El temps dels romans: Anys que comprèn .l’Antiga Roma, períodes i fets més rellevants.

2. Situació de Roma . Característiques geogràfiques i estratègiques.

3. Origen de la ciutat de Roma. Llegenda i història.

4. Pobles que habitaven la Península itàlica .

( Dues de les diapositives han de ser una línia del temps i un mapa )

 

Organització política:la monarquia

1. Durada del període de la Monarquia.

2. Característiques de la monarquia.

3. Reis més importants.

4. Organització de la societat.

5. Organització econòmica.

6. Causes de la fi de la monarquia

 

Proposta de fonts de consulta

https://sites.google.com/site/historiages1/unitat-didactica-2-grecia-i-roma

http://www.xtec.cat/~malsius2/diaposweb1/diaposroma.pdf

http://www.historialuniversal.com/2010/08/antigua-civilizacion-romana.html

http://www.euratlas.net/Roma/7colli.htm

http://www.buenastareas.com/ensayos/Monarquia-Romana/284694.html

http://www.xtec.cat/~malsius2/diaposweb1/diaposroma.pdf

http://www.historialuniversal.com/2009/12/monarquia-roma-rey-palatino-tiber.html