Grup 7:  ART, ORGANITZACIÓ SOCIAL I VIDA QUOTIDIANA

 

 

Organització social

 1. Grups socials de l’Antiga Roma. Característiques.

 2. Característiques de la família romana.

 3. Membres que la integraven: paterfamílies, esposa, fills, clients, esclaus L’educació.

 4. Importància de l’esclavitud a Roma.

 

Vida quotidiana a Roma

 1. Activitats diàries, menú i aspecte personal.

 2. La vida privada de la família romana.

 3. El matrimoni  a l’antiga Roma.

 4. Naixement i adopció a Roma.

 5. La vida quotidiana dels esclaus.

 6. La família romana i els seus lliberts.

 7. L’educació a Roma.

 

Proposta de fonts de consulta

http://www.hipernova.cl/LibrosResumidos/Historia/LosRomanos/VidaCotidianaRoma.htm

http://www.santiagoapostol.net/latin/vida_roma.html

http://www.campodemarte.com/la-vida-en-la-antigua-roma.html

http://cronocultural.blogspot.com/2010/10/roma-antigua.html

http://filoeducant.blogspot.com/2007/08/resumen-de-nacimiento-y-crianza-en-el.html

http://www.vivirenlahistoria.com/category/roma