Grup 9:  ECONOMIA: DEL DESENVOLUPAMENT A LA DECADÈNCIA

 

Organització econòmica

  1. Activitats econòmiques: agricultura, comerç, el treball de la ciutat

  2. L'agricultura i l'explotació de les províncies

  3. La xarxa de comunicacions. Construcció de vies

  4. Utilització bàsica dels impostos. La guerra com a font d’ingressos.

 

La fi de l'Imperi Romà

  1. Els símptomes de la decadència

  2. Factors que van provocar la crisi

  3. Estratègia de Teodosi per afavorir la defensa de l’Imperi

  4. Conseqüències de la crisi.

 

Proposta de fonts de consulta

http://www.xtec.cat/~malsius2/atenex/economia_roma/index.html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/13/0030/roma/imperio/imperio.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Caiguda_de_l'imperi_Rom%C3%A0

http://www.youtube.com/watch?v=kKOWrjJSnys

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/categoria/historia/3-historia-antiga/3-roma-republica-i-imperi/page/2/

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/09/evolucio-de-l%E2%80%99imperi-roma-l%E2%80%99economia/