Definició d'Economia

Exercici d'omplir forats

Omple tots els forats, després pitja "Comprovar" per comprovar les teves respostes. Empra el botó "Pista" per a visualitzar la següent lletra de la paraula. També pots pitjar al botó "?" per aconseguir ajuda. Si demanes ajuda o pistes perdràs punts. Vés alerta!
L' busca satisfer les dels éssers a través de la producció i de béns i . Cal tenir en compte, però, que els dels quals disposa la humanitat per satisfer aquestes necessitats són ( existeix escassetat ). En l' econòmica es distingeixen , distribució i .