Conceptes d'Economia. Exercici d'aparellar

Exercici d'associació

Arrosega els elements la columna de la dreta cap a l'esquerra, o bé escull el correcte de la llista desplegable.
Secundàries
Sostenible
Producció
Primàries
Benefici
Economia
Terciari
Producte
Consum
Capital
Béns
Producte interior brut
Producte nacional brut