EL PROCÈS D'HOMINITZACIÓ. Treballem el lèxic

1. PROCÉS D'HOMINITZACIÓ     

2. LÈXIC RELACIONAT AMB L'HOMINITZACIÓ