La pintura a l'Antic Egipte

Exercici d'associació

Escull l'opció correcta de la llista desplegable.
alimentacio_cuina.JPG
llibre_morts_nanny_Bakay.JPG
fent_vi.JPG
llibre_morts_escriba_nebqed.JPG
SacerdoteEgipcio.jpg
collita.jpg