En aquest concurs hi poden participar fins a 4 concursants simultàniament.

Les preguntes estan formulades en català, però el programa no admet algunes grafies: à/ è/ ò/ ç/ l•l i la dièresi.

És per això que trobareu:
• En lloc de à/ è/ ò/: A/E/O.
• En lloc de l•l : l-l.
• La dièresi apareix desplaçada.
• La ç trencada no s’ha utilitzat.

Abans de començar a jugar convé que us llegiu les instruccions d'aquí a la dreta.

 

Instruccions