Respon aquest qüestionari :

QÜESTIONARI : DÉUS I DEESSES ROMANS

1. Els romans creien en...
 a) un únic déu.
 b) molts déus i deesses.
 c) un déu i una deessa.
2. A Roma creien que per acontentar els déus i deesses havien de...
 a) fer el ramadan.
 b) oferir-los sacrificis.
 c) embalsamar els difunts.
3. Dos tipus de divinitats:
 a) Privades o familiars i col·lectives.
 b) Mortals i immortals.
 c) Rurals i urbanes.
4. A Roma van adoptar la mitologia...
 a) grega.
 b) egípcia.
 c) nòrdica.
5. Les divinitats més antigues constituïen la Tríada que estava formada per:
 a) Júpiter, Juno i Minerva.
 b) Neptú, Venus i Ares.
 c) Vulcà, Diana i Cupido.
6. A Roma era molt important el culte a la protectora de la ciutat que era la deessa:
 a) Ceres.
 b) Vesta.
 c) Venus.
7. Més endavant també van incorporar divinitats...
 a) nòrdiques.
 b) egípcies.
 c) xineses.
8. A partir de quin regnat es va introduir el culte a l'emperador ?
 a) El regnat d'August.
 b) El regnat de Felip V.
 c) El regnat de Neró.
9. Per què es va introduir el culte a l'emperador ?
 a) Perquè l'emperador els protegís.
 b) Per fer festa el dia del sant de l'emperador.
 c) Per reforçar la fidelitat envers l'emperador.
10. Com s'anomenava, segons els romans, el déu del cel i pare dels déus ?
 a) Zeus.
 b) Saturn
 c) Júpiter.