SANT MARTÍ D'EMPÚRIES

Al llarg del segle VII aC. els pobladors indígenes d'aquesta zona de la costa de l'Empordà habitaven en diversos enclavaments situats en els promontoris i elevacions que sobresortien entre els aiguamolls. Un d'aquests assentaments de l'edat del ferro es trobava en un petit istme, concretament on avui hi ha el poble de Sant Martí d'Empúries./.../ A la primera meitat del segle VI aC., els comerciants grecs procedents de Focea fundaren, sobre aquest poblat indígena, un primer assentament ( la Palaià Pólis ), creant anys després un nou sector de la ciutat ( la Néa Pólis )...

http://site148.webhost4life.com/macatalunya/empuries