LLICÈNCIES D'ESTUDIS CONSULTADES

Llicència d’estudis :Materials d’aprenentatge per a l’alumnat nouvingut en la fase de transició a l’aula ordinària de Carme Andrade Platero i Antònia Farré.

Llicència d’estudis: Necessitats educatives de l'alumnat d'incorporació tardana a l'educació secundària obligatòria: orientacions i propostes de Mª José Montón.

LLIBRES DE TEXT UTILITZATS PER ADAPTAR LES ACTIVITATS

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL. 4t primària. Ed Cruïlla
CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL. 4t primària. Ed Casals
L’ARCA 2.Cicle Superior. Ed. Text. La Galera
MARCA 2 . Ed. VICENS VIVES
MEDI SOCIAL I CULTURAL. Cicle Superior 2. Ed. Barcanova

FONTS DE LES IMATGES

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL. 4t primària. Ed Cruïlla
CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL. 4t primària. Ed Casals
L’ARCA 2.Cicle Superior. Ed. Text. La Galera
MARCA 2 . Ed. VICENS VIVES
MEDI SOCIAL I CULTURAL. Cicle Superior 2. Ed. Barcanova

CIÈNCIES SOCIALS 1º d’ESO. Ed. SM

ALTRES WEBS UTILITZADES

http://www.area3.net/portafolio/bhuhb/cuentos/ciudad/ima_ciudad/ciudad01.jpg
www.xtec.cat/~aguiu1/socials/migracions.htmlhttp://www.e-junior.net/
http://www.xunta.es/
http://www.interpeques.com
http://www.educar.org
menendezypelayo.bitacoras.com/.../dia-del-abuelo
http://donacion.organos.ua.es/imagenes/enferma.gif
www.natureduca.com/jardin_conoc_leccion4.htm
http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit4/medies/poblat.gif
http://www.eblagestiodocumental.com/ArchivumEbla.htm
http://www.edu365.cat/
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/aconst.html 
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/rev_industrial/transportes.
http://classroomclipart.com/cgi-bin/kids/imageFolio.cgi?direct=History     
www.sostenibilidad-es.org/.../escolar/profesor/
http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/