LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES AL LLARG DEL TEMPS

INTRODUCCIÓ

  • De sempre, ara i abans, el primer objectiu de les persones ha estat garantir-se l'alimentació. En alguns casos, el treball proporciona l'aliment directament, i en d'altres, el dóna indirectament. Actualment, com abans, el treball garanteix la subsistència, i a molts, tota una sèrie de components complementaris que els asseguren un elevat grau de confort i lleure.
  • L'intercanvi de productes ha estat una constant en la història de la humanitat. En la prehistòria es canviaven uns objectes per uns altres. Els grecs van desenvolupar l'economia monetària, amb la qual es va donar un canvi molt important en les relacions d'intercanvi. El comerç ha anat augmentant i progressant a mesura que la història de la humanitat s'ha anat desenvolupant. En el temps contemporani, el comerç, és una de les bases fonamentals de l'economia.

1ª sessió

1. Fes les activitats que trobaràs a les fitxes de treball:

FITXA DE TREBALL1 FITXA DE TREBALL 2

2ª sessió

1. Fes una línia del temps representant les etapes de la història i resumint per a cadascuna el més significatiu de la situació econòmica i que suposi un canvi important respecte l'etapa anterior. Fes servir el programa preceden ( https://www.preceden.com ) o el que sàpigues utilitzar. Quan estigui feta, copia'n els resultats en el lloc que se t'indica de la fitxa.

El programa " Preceden" és gratuït, però si no l'has fet servir abans, t'hauràs d'enregistrar. Adreça: https://www.preceden.com/

*Abans d'entrar a la pàgina de "preceden", fixa't bé en les instruccions que trobaràs en aquest tutorial :

 

 

Altres adreces que et poden ser útils:

Les etapes de la Història d'Occident (Diagrama de les etapes de la Història d'Occident , les dates d'inici i final i alguna característica que els és pròpia)

https://sites.google.com/site/cienciessocialspacfgm/resum-de-larevolucio industrial      ( Resum de la revolució industrial )