1ª PART

FITXA DE TREBALL

MAPA MUT

 

 

( Fes aquestes activitats a la fitxa que hi ha a la part superior dreta d'aquesta pàgina )

1. La Via Augusta

1.1 Busca informació a aquesta adreça i respon aquestes preguntes : http://ca.wikipedia.org/wiki/Via_Augusta

1.1.1 Què era la Via Augusta ?

1.1.2 Què comunicava ?

1.1.3 A Hispània, on començava i fins on arribava ?

1.1.4 Quina longitud tenia ?

1.1.5 Dibuixa el traçat de la Via Augusta en el mapa que hi ha en la part superior al costat de la fitxa.

2. La Via Augusta a la Bètica

2.2 Llegeix la informació que trobaràs en aquest enllaç: TEXT 1 , i resumeix-la fins: “aceptablemente llano"

3. Gades

3.1 Busca informació a aquesta adreça per respondre les preguntes: http://ca.wikipedia.org/wiki/Cadis#Hist.C3.B2ria

3.1.1 Quin nom té actualment Gades.

3.1.2 Amb quin altre nom va ser fundada aquesta ciutat ? Què vol dir aquest nom ?

4. L’arribada dels romans

4.1 Busca informació en aquest video i respon les preguntes:


4.1.1 Per què es diu que la situació de Cadis és estratègica militarment i comercial ?

4.1.2 A partir de quin any la ciutat va començar a formar part de la República Romana

4.1.3 Amb la conquesta romana , què es va reforçar ?

4.1.4 Amb quines vies ?

4.1.5 Quines construccions importants es van fer durant la dominació romana

4.1.6 Què exportaven ?

4.1.7 En què eren experts els gaditans ?

4.1.8 A quin segle la ciutat de Gades comença a decaure i per què ?

5. Les columnes d’Hércules

5.1 Què són les columnes d’Hércules ? Informa’t a : http://ca.wikipedia.org/wiki/Columnes_ d'H%C3%A8rcules

 

6. LA GRAN PREGUNTA :

  • Per què els romans van construir la Via Augusta i la van fer arribar fins a Gades?
    Argumenta la resposta.
 

2ª PART

 

JOC: DE ROMA A GADES

No se t'obre ? Prova-ho a aquest enllaç: DE ROMA A GADES

 

 
HISTORIA 1r ESO L'ANTIGA ROMA CACERES DEL TRESOR
INICI WEB EL MEU BLOC Per a alumnat nouvingu( C.S.) TALLER de CARTELLS HISTÒRIA 1r contadores webvisites

Hi ha algun vincle trencat ? Si us plau fes-m'ho saber en aquesta adreça. Moltes gràcies malsius2@xtec.cat