GRUP 1 ( apartat B.1 )

.

 

1.1 Quina era la conveniència d'unificar el govern en la figura de l'emperador?

1.2 Quin sector social actuava per controlar la seguretat en els territoris?

1.3 Qui s'encarregaven de recaptar els impostos?

1.4 Per què la centralització política també era la causa de la feblesa de l'imperi ?