GRUP 3 (apartat B.3. )

3.1 Per què els romans van dividir l'Imperi ?

3.2 Per què la població estava descontenta ?

3.3 Per què van augmentar els impostos ?

3.4 Per què la gent de les ciutats en marxen i se'n van cap el camp ?

3.5 Per que van decaure el comerç i la producció ?

3.6 I la producció agrícola, per què també va sortir perjudicada pels atacts dels bàrbars ?

3.7 Tota aquesta situació de decadència de l'Imperi d'Occident què va facilitar ?