GRUP 4 ( apartat B.4. )

 

4.1 A partir de quin segle l'activitat urbana i el comerç van decaure progressivament ?

4.2 Què buscaven en el camp els artesans que abandonaven les ciutats ?

4.3 Entre d'altres coses, què es va perdre quan es van acabar les guerres de conquesta ?

4.4 Davant d'aquesta situació de crisi que van fer els propietaris de latifundis amb molts dels esclaus ?