GRUP 5 ( apartat B.5 )

.

5.1 La decadència del comerç i de l'artesanat i l'augment dels latifundis què van provocar ?

5.2 Per què l'Estat va decretar un augment dels impostos ?

5.3 Bàsicament, sobre qui va recaure l'augment dels impostos ?

5.4 Per quin motiu artesans i camperols varen anar cap a les noves explotacions agràries ? Què buscaven ?

5.5 Quines mesures va decretar l'Estat per poder calcular més fàcilment el impostos que havia de pagar cadascú ?