ACTIVITATS

1. SITUACIÓ. EL LLOC

Amb el teu company/a haureu d’investigar a quin continent està situat aquest país, les principals característiques de la seva geografia i com aquestes van influir en la civilització de l’Antic Egipte.
Heu de preparar un treball i diapositives, 5 o 6 com a mínim, i 10 com a màxim.
En el suport visual que prepareu hi ha d’haver com a mínim un mapa de l’Antic Egipte.

EXEMPLE

2. TEMPS. ELS FARAONS
Vosaltres ens haureu de situar en el temps. Haureu d’explicar:

 • Quan va començar la historia de l’Antic Egipte.
  Quants anys va durar.
  Quines etapes va tenir. Heu de comentar breument que va passar a l’Imperi Antic, l’imperi Mig, l’imperi Nou i la decadència de l’imperi ( Baixa Època ).
  Quins van ser els principals faraons de cada període. Explicar el misteri de Tutankamon.

Heu de preparar un treball i diapositives, 5 o 6 com a mínim, i 10 com a màxim.
En el suport visual que prepareu hi ha d’haver com a mínim una línia del temps.

AJUDA

3. LA IMPORTÀNCIA DEL NIL

Haureu d’investigar per què el riu Nil tenia tanta importància per als egipcis. Haureu d’explicar:

 • Per què anomenaven negres les terres de la vall del Nil .
  Quina relació tenia el calendari egipci amb les inundacions del riu Nil ?
  Quines activitats feien en funció de les crescudes del Nil ?
  Quines eren les deesses relacionades amb el riu Nil

Heu de preparar un treball i diapositives, 5 o 6 com a mínim, i 10 com a màxim.
En el suport visual que prepareu hi ha d’haver com a mínim imatges de les diverses fases de crescuda del riu i les tasques que feien a cadascuna.

4. LA VIDA QUOTIDIANA

Haureu d’esbrinar qui eren els egipcis on i com vivien. Haureu d’explicar:

 • On va néixer la civilització egípcia ?
  Com eren les seves cases ?
  Què menjaven ?
  Com vestien ?
  Amb qui es casaven ? Es podien divorciar ? Podien tenir més d’una dona ? Quines obligacions tenien els fills i filles ? Anaven a l’escola ?
  Què feien quan estaven malalts ? Qui era el déu de la medecina ?
  Com s’organitzava la societat? Quins grups socials hi havia ?

  Heu de preparar un treball i diapositives, 5 o 6 com a mínim, i 10 com a màxim.

 • Per què els egipcis embalsamaven els difunts ?
  Com els embalsamaven ? Qui era el déu dels difunts ?
  El judici d’Osiris.
  Per què van construir les piràmides ?
  Amb quins déus creien els egipcis ? Com els representaven ?

Heu de preparar un treball i diapositives, 5 o 6 com a mínim, i 10 com a màxim.

RECURSOS


6. L’ART EGIPCI I LA RELACIÓ AMB LA MORT

Haureu d’investigar les característiques principals de les obres d’art egípcies i la finalitat amb què les feien.
Haureu d’explicar:

 • Trets generals de l’art egipci: pintura, escultura i arquitectura.
  Principals construccions funeràries.
  Piràmides: Qui les construïa, finalitat, descripció i parts.

Heu de preparar un treball i diapositives, 5 o 6 com a mínim, i 10 com a màxim.

RECURSOS

 
bloc