Al Xavi, perquè sense ell mai hauria tingut aquesta llicència, ni tampoc hauria fet aquest treball. Ell n'ha estat absolutament el motor.

Xavi, en cada instant de l'elaboració d'aquest treball has estat amb mi. He fet el que he pogut.

 

A l'Aleix, perquè les seves orientacions i lliçons informàtiques, i el seu perfecte domini de les TIC han estat fonamentals per aconseguir la part tècnica del treball.

Al Joan Antoni, que en moments de bloqueig m'ha ajudat a trobar el camí de sortida.

A la Doris Moreno, perquè l'acceptació de fer el seguiment i la supervisió del treball han contribuït a fer possible la realització del projecte.