ELS RIUS D'EUROPA

Els rius són components essencials del paisatge de qualsevol continent. Són imprescindibles per a la vida : moldegen el relleu, porten aigua i nutrients i són utilitzats per l'home. Des de la prehistòria els humans n'han sigut conscients.

Esbrina les característiques més importants dels rius europeus i explica per quins motius han estat fonamentals per al desenvolupament d'Europa.

Respon aquestes preguntes:

 

 

Vés a aquesta adreça http://www.enciclopedia.cat/ i busca el significat d'aquestes paraules relacionades amb els rius: Hidrografia, conca, precipitació, canal.

Anomena les quatre tipologies de rius europees que hi ha, explica breument les característiques de cadascuna i digues tres rius de cada tipologia. Trobaràs informació a aquesta adreça: http://www.ub.es/medame/TEMA1-4.pdf
Per què a Europa es va construir una important xarxa de canals. Consulta aquesta adreça: http://www.ub.es/medame/TEMA1-4.pdf ( 1.4.2 LA INFLUENCIA DE LOS RÍOS EN LA ECONOMIA Y EL POBLAMIENTO ).

La gran pregunta:

Explica tres motius pels quals els rius han sigut i són tan importants per a Europa.

També pots consultar

http://es.wikibooks.org/wiki/Europa#Red_hidrogr.C3.A1fica
http://www.kalipedia.com/ciencias-tierra-universo/tema/rios-asentamientos-humanos.html?x1=20070417klpcnatun_117.Kes
http://www.kalipedia.com/geografia-espana/tema/rios-ejes-territorio.html?x=20070410klpgeodes_50.Kes&ap=2
http://edu365.enciclonet.com/