LES FONTS DE LA HISTÒRIA
Clica sobre una etiqueta i busca totes les fonts que corresponen al mateix tipus. Hi ha fonts orals, material i escrites.
 
 

 

 

Les fonts de la història