2.6 L'ART

2.6.1 Llegeix aquesta informació i després respon les preguntes.