NOM I COGNOMS
CURS
NOM I COGNOMS
GRUP
2.3 EL NIL
2.3.1.          
a) Consulta aquesta adreça: http://www.edu365.com/eso/muds/socials/egipte/nil/index.htm#
 ( trobaràs la informació a l'apartat " el calendari egipci  " ) 
b) Tria l'època de l'any  que li correspon.

b)

b)

b)