NOM I COGNOMS
CURS
NOM I COGNOMS
GRUP

2.8 QUÈ HAS APRÈS ?

LA CIVILITZACIÓ EGÍPCIA

2.9.1 Digues si aquestes afirmacions són vertaderes o falses
V
F

a) La civilització egípcia girava al voltant del Nil, que amb les seves crescudes i desbordaments sustentava l'economia del país

 

b) De juliol a octubre les vores del riu Nil es cobrien d'un llim fangós que fertilitzava la terra.

 

c) Els egipcis creien en la immortalitat de l'ànima ( Ka ), sempre i quan el cos no es corrompés.

 

d) Les piràmides eren tombes excavades a les roques.

 

e) Les tombes tenien una doble funció: Protegir el cos i les ofrenes i ser la llar de la nova vida del difunt.