NOM I COGNOMS
CURS
NOM I COGNOMS
GRUP
1.6 L'ART

1.6.1 Llegeix la informació dels requadres :

LES PINTURES PREHISTÒRIQUES

LES VENUS I EL CULTE A LA FERTILITAT

1.6.2. Busca en la informació l'explicació que correspon a aquestes imatges i escriu a sota de cadascuna quina representa una deessa-mare, quina correspondria al Paleolític i quina al Neolític.

1.6.3 Llegeix la informació sobre el megalitisme.

EL MEGALITISME

 

1.6.4 Escriu a sota de cada dibuix el tipus de monument megalític que és.

1.6.5 Ves a aquesta adreça: http://www.edu365.com/eso/muds/socials/dolmen/index.htm i fes l'activitat dels dolmens.

pàgina següent....