NOM I COGNOMS
CURS
NOM I COGNOMS
GRUP
3.6 L'ART
3.6.1 Llegeix amb atenció la informació sobre l'art grec i després fes l'activitat.
L'ART GREC                                 
Arquitectura 
 • En "arquitectura" usen tan sols la línia recta, sense arcs ni voltes. Aquesta arquitectura s'anomena arquitravada. Els grecs concebien l’arquitectura com una ciència basada en l’harmonia de les proporcions matemàtiques, ideal de bellesa que també compartien les altres arts. El material que s’utilitzava per a construir els monuments i edificis públics era la pedra calcària.
 • Atenent a les classes de columnes, es distingeixen tres ordres arquitectònics: el "dòric", el "jònic" i el "corinti":
L'ordre dòric és sobri i sòlid. La columna manca de base, el fust és estriat i el capitell senzill. Exemple d'edifici dòric és el temple del "Partenó".
L'ordre jònic és el més elegant i lleuger. La seva columna té base, el fust acanalat i el capitell amb volutes. Temple jònic és l'Erectéon, construït, com el Partenó, a l'acròpolis d'Atenes.
L'ordre corinti és una variant del jònic, i té el capitell format per un cistell de fulles d'acant.

3.6.2 Fes les activitats que tens més avall. En aquestes activitats hauràs d'identificar les característiques dels 3 estils arquitectònics: dòric, jònic i corinti. Hi ha 3 blocs d'activitats, que estan situades a la part de sobre. Si no està activat, clica a la part superior dreta, on diu: " canvi d'activitat automàtic, i així quan acabis una activitat, automàticament podràs fer la següent, sinó hauràs de clicar tu cada vegada el bloc següent.

 

Escultura

Podem distingir els següents períodes:

El període arcaic, datat entre els segles VII i VI aC i que es caracteritza per l’estil frontal, el hieratisme i la rigidesa de les escultures .
El període clàssic, datat entre els segles VI i IV aC, va proposar un model escultòric i pictòric del cos humà , sobretot masculí, que sempre era un cos perfecte .
El període hel·lenístic s’estén entre els segles III i I aC. Es va caracteritzar per l’augment del realisme, tant en el moviment i en l’expressió de les escultures, com pel que fa als temes que es representaven.
3.6.3 Clica sobre cada lupa i veuràs un exemple de cada període.
ARCAIC CLÀSSIC
HELL·LENÍSTIC

AVALUA'T