ENGINY Grecia
NOM I COGNOMS
CURS
NOM I COGNOMS
GRUP
3.8 ACTIVITATS D' ENGINY
3.8.1 Clica l'adreça següent i fes l'activitat que trobaràs.
http://www.culturaclasica.net/santillana/Ud11/ejer5/ejer5.htm
3.8.2 A aquesta adreça hi podràs fer una activitat sobre els déus i deesses.
http://www.culturaclasica.net/maleta/valencia_final/dioses_atributos/dioses_atributos.htm

3.8.3 A aquestes adreces hi trobaràs puzzles sobre la civilització grega, prova de resoldre'ls.

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg141ca1.php#vn01

3.8.4 A aquesta pàgina hi trobaràs una activitat sobre els déus i deesses grecs. Prova de fer-la.

http://www.culturaclasica.net/EjerAutoPubli/automaticos/desordenadas/ejer1/desordenadas.htm

3.8.5 En aquesta adreça hi trobaràs una sopa de lletres plena de paraules relacionades amb la història de Grècia:

http://www.uv.es/RELIEVE/v9n2/juegos/grecia/sopl2_antigGrecia.htm
3.8.6 Reconstrueix la imatge de les cariàtides, anant a aquesta adreça: http://www.uv.es/RELIEVE/v9n2/juegos/cariatides/cariatides.htm

3.8.7 Vés a aquesta pàgina i fes l'activitat núm 1 de l'apartat d'

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/vestigia/vestigia/esvs1.htm