DEFINICIÓ DE TEMPS

Ordena les diferents parts de la definició de temps. Clica COMPROVA per veure la solució. Clica PISTA per obtenir la següent part correcta.