DEFINICIONS DE CONCEPTES II

Relaciona cada període amb l'Edat, segons correspongui a l'Edat de Pedra o a l'Edat de Ferro.