DEFINICIONS DELS FACTORS CLIMÀTICS

Relaciona cada paraula amb la seva definició.