esquema_climes_vegetacio.jpg

Marca el clima que correspon a les característiques donades.