Cerca el mot definit

Mots encreuats

Has de completar la graella. En fer clic al número dins la graella podràs veure la definició corresponent. Fes clic al botó "Comprovar" en acabar l'exercici. Pots emprar el botó "Pista" per a obtenir una lletra de la paraula, però perdràs punts.
             1        
 2           3           
4                     
                   
       5              
                   
    6                 
                   
7                     
                   
                   
 8      9                
                   
                   
   10                  
                   
                   
 11