Art a l'Antic Egipte

esqu_art.jpg

Relaciona cada obra d'art amb la disciplina artística corresponent. Has d'arrossegar els noms de les disciplines artístiques cap al costat de les obres artístiques.
escriba.jpgescultura
escultura2.jpgescultura
mastaba.jpgarquitectura
pintura2.jpgpintura
pintura.jpgpintura
piramide.jpgarquitectura