Activitat de síntesi

Digues quines d'aquestes afirmacions són correctes.