VERITAT O FALS ?

Respon amb una sola paraula, o data.