LA SOCIETAT

Relaciona amb l'estament al que pertany: AJUDAabats
mercaders
artesans
pobres
alt clergat
ducs
bisbes
burgesos
comtes
cardenals
marquesos