ESTAMENTS SOCIALS

Relaciona l'estament amb les seves característiques:

AJUDA
El 95% de la població formava part de l'anomenat:
Englobava categories socials com: burgesos, mercaders, professionals, artesans, pobres de les ciutats i camperols.
Es tractava d'un estament sense drets i subjecte al pagament d' impostos.
La prosperitat dels reis, senyors, eclesiàstics i ciutats depenia del seu treball.
Tenia privilegis i poder polític. Era el segon estament.
Tenint en compte el paper de la religió en aquesta època era un estament molt influent.
Era un grup amb molt poder i prestigi i estaven al cim de la piràmide social després del rei.
El seu prestigi era degut al fet d'haver nascut en una família noble.
A partir del segle XV es van incorporar a aquest estament persones que prestaven serveis al rei a canvi d'un títol.