Tipus de fonts històriques

Ordena aquest text sobre les fonts de la història. Has de clicar sobre la frase i ja es col·locarà al seu lloc.