Fonts primàries, escrites, secundàries, materials, iconogràfiques i orals

Relaciona cada font amb la categoria que li correspon: NATURALESA O FORMA. Si no te'n recordes clica l'ajuda.

AJUDA
PRIMÀRIES
ESCRITAS
SECUNDÀRIES
MATERIALS
ICONOGRÀFICAS
ORALS