Catalunya medieval

MOTS ENCREUATS

Clica sobre el número, llegeix la informació i introdueix la resposta a la casella corresponent.
           1        
2       3              
                 
     4              
                 
5         6    7          
                 
    8               
                 
   9                
                 
                 
 10                  
                 
                 
                 

HORITZONTALS

1. Autoritat delegada del comte o vescomte, i posteriorment del rei
2. País de l'Europa occidental, situat a la meitat sud de l'estat francès, entre l'oceà Atlàntic i la Mediterrània.
4. Pagesos sotmesos a la servitud de la gleva de no poder abandonar el mas i les terres que treballaven, sense haver-se redimit per part del seu senyor.
5. Pagesos propietaris d'un alou.
7. Comte fundador del Casal de Barcelona.
8. El II es va independitzar del rei franc.
9. Territori fronterer on manava un cap militar anomenat marquès.
10. Règim de propietat generalment de terres, en el qual el propietari (l'aloer) té el domini complet, absolut i lliure, sobre les terres.

VERTICALS

1. Autoritat delegada del comte o vescomte, i posteriorment del rei,
3. Ocupació d'una terra erma i que no té cap propietari per tal de cultivar-la.

5. Incursió musulmana en terres cristianes amb l'únic objectiu d'aconseguir botí.
6. Tribut anual i en alguns casos mensual, instituït al segle XI i XII, que els sarraïns de les taifes o emirats de Saraqusta, Larida, Tortosa i alguna altra pagaven als comtes de la Marca Hispànica.
9. Conjunt d'edificacions, típicament de la Catalunya Vella, estan formades per les masies, que sol ser habitades, i altres dependències annexes.
10. Règim de propietat generalment de terres, en el qual el propietari (l'aloer) té el domini complet, absolut i lliure, sobre les terres.