L'estat feudal i l'expansió catalana

Relaciona:

Paries
La conquesta de la Catalunya Nova
La nova frontera es fixà
Cap al sud
Cap a l’oest
Cap al nord
Per repoblar el territori conquerit,
La presència musulmana es
Tots els grups socials catalans
L’expansió va fer que