LA TERRA

Omple els buits amb la paraula correcta.

   71%      líquida      oceans      planeta      solar      Terra   
La Terra és l'únic en el nostre sistema que té una superfície . L'aigua cobreix un de la superfície de la (el 97% és aigua de mar i el 3% aigua dolça). Formant cinc i sis continents.