ACCIDENTS GEOGRÀFICS DEL LITORAL

Relaciona aquestes paraules amb la seva definició.
BADIA
CAP
DELTA
DESEMBOCADURA
ILLA
ISTME
PENÍNSULA
PLATJA
GOLF
ARXIPÈLAG