ACCIDENTS GEOGRÀFICS DE MUNTANYA

Relaciona aquestes paraules amb la seva definició.
COVA
MUNTANYA
CARENA
TURÓ
MASSÍS
VALL
PLANA
ALTIPLÀ
CINGLE
CONCA
VESSANT
DEPRESSIÓ
SISTEMA MUNTANYÓS
CIM