CARACTERÍSTIQUES DELS PERÍODES DE LA PREHISTÒRIA

Exercici d'associació

Arrosega els elements la columna de la dreta cap a l'esquerra.