Ordena aquestes dates de l'evolució humana i la localització de les espècies.