Neolític

Omple els buits amb la paraula correcta.

-Coneixien l’ i la ramaderia.
-Vivien en .
-Eren .
-Sabien fer .